tadeusz czarnecki portret

Tadeusz Czarnecki

ur. 12 grudnia 1960 r. w Końskich – artysta malarz, fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików w latach 2000-2010 ( nr leg. 783), pedagog, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, kolekcjoner, animator kultury.
Studia plastyczne ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie.
Studiował pod kierunkiem profesorów: Mariana Stelmasika (malarstwo), Zdzisława Niedźwiedzia (grafikę). Dyplom uzyskał w 1987 roku.
Studia doktoranckie w latach 1999 – 2003 odbył w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym. Stopień naukowy obronił w 2007 roku. Tematem rozprawy doktorskiej była: Współczesna rzeźba ludowa Kielecczyzny źródłem wiedzy w edukacji regionalnej. Zajmuje się malarstwem (olej, ekolina), rysunkiem, grafiką oraz fotografią.
W dorobku posiada wystawy indywidualne w kraju i za granicą (m. in. Polnisches Institut Leipzig, Deutschland, Instytut Polski Moskwa, Rosja, Instytut Polski Kijów, Ukraina) oraz udział w wystawach zbiorowych i plenerach plastycznych.
Fotografie publikował m.in. w Sztuka fotografii 1978-2008, Kapitał Sztuki 2009, PRL to jest / było to, 2021. Autor albumów: Interdyscyplinarnie/Natura i sztuka, 2013; Obok natury, Radoszyce, 2013; Pejzaż na końcu drogi, Końskie, 2016; Obłok do samego nieba, Końskie, 2018; Zabytki Radoszyc świadectwem przeszłości miasta, 2021; Historie o słońcu, księżycu i wietrze. O deszczu i burzy nie, 2022. Od czerwca 2011 r. prowadzi autorską Galerię Sztuki BIŁASÓWKA w Radoszycach.

Tadeusz Czarnecki (born December 12, 1960 in Końskie, Poland) – artist painter, photographer, member of the Association of Polish Art Photographers in 2000-2010 (Legion No. 783), educator, doctor of humanities in the field of pedagogy, art collector, cultural animator.
He graduated with a diploma from the Institute of Artistic Education at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in 1987, where he studied under the direction of professors: Marian Stelmasik (painting), Zdzisław Niedźwiedź (graphic arts).
He completed his doctoral studies the University of Opole in the Faculty of History and Pedagogy (1999 – 2003), successfully defending his degree in 2007. The subject of his doctoral dissertation was “Contemporary folk sculpture of the Kielce region as a source of knowledge in regional education.”
His creative work comprises painting (oil, ecoline), drawing, engraving and photography.
His achievements include individual exhibitions at home and abroad (including Polish Institute Leipzig, Germany; Polish Institute Moscow, Russia; Polish Institute Kiev, Ukraine) and participation in group exhibitions and outdoor plein-airs.
His photographs were published, among others, in Art photography (1978-2008), Art Capital (2009), “Polish People’s Republic – this is/was it” (2021). He authored photo albums: “Next to nature” (2013), “Landscape at the end of the road” (2016), “A cloud all the way in the sky” (2018), Monuments of Radoszyce – a Testament of the City’s Past” (2021). Since June 2011, he has been running his own BIŁASÓWKA Art Gallery in Radoszyce, Poland.

Udostępnij

Wszystkie dzieła autora

Translate »
Nazwa użytkownika lub adres e-mail *
Hasło *
SoA symbol small transparent

Zapisz się na nasz newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami