roman gerynovych

Roman Gerynowycz

Urodził się 25 lutego 1959 we Lwowie

Po ukończeniu Wydziału Mechaniczno-Technicznego Politechniki Lwowskiej pracował jako inżynier we Lwowskim Instytucie Fizyki i Mechaniki. Dziś głowa pracuje. laboratorium fotograficzne we Lwowskim Muzeum Historycznym.

Roman Gerynovych jest członkiem Narodowego Związku Artystów Fotografików Ukrainy, a także międzynarodowym fotografem Fédération Internationale de l’Art Photographique przy UNESCO z tytułem AFIAP.

Brał udział w ponad dwudziestu pięciu ukraińskich i międzynarodowych wystawach zbiorowych, m.in. w Polsce, Czarnogórze, Turcji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Finlandii i innych krajach. Otrzymał medale i nagrody specjalne FIAP.

 

 

Wystawy osobiste

-Wystawa osobista „Na ulicy”, Przemyśl, 2017

-Wystawa osobista „Na ulicy”, Gliwice, 2018

-Wystawa osobista „Ludzie. Emocje. Życie », Gliwice, Polska, 2018

-Wystawa osobista “Tylko we Lwowie”, Szczecin, Polska, 2019

-Wystawa osobista „Teatr w dłoni”, Lwów, 2020

-Wystawa osobista „Wernisaż fotograficzny”, cafe te amo Lwów, 2021

-Wystawa osobista „Naucz się nie mówić o rzeczach oczywistych”, Truskawiec, 2021

-Wystawa osobista „Naucz się nie mówić o rzeczach oczywistych”, Kołomyja, 2021

-Wystawa osobista „Naucz się nie mówić o rzeczach oczywistych”, Iwano-Frankiwsk, 2022

-Wystawa osobista „Więcej niż zobaczyć”, Lwów, 2022

 

 

Роман Геринович

Народився 25 лютого 1959 року у Львові

Після закінчення механіко-технологічного факультету Львівського політехнічного інституту працював інженером у Львівському фізико-механічному інституті. На день сьогоднішній працює зав. фотолабораторії у Львівському історичному музеї.

Роман  Геринович є членом Національної спілки фотохудожників України, а також міжнародним фотохудожником Fédération Internationale de l’Art Photographique  при Юнеско із званням AFIAP.

Учасник більше двадцяти п’яти українських та міжнародних колективних виставок серед яких виставки в Польші, Чорногорії, Туреччині, Швейцарії, США, Фінляндії та інших країнах. Нагороджений медалями та спеціальними відзнаками FIAP.

Персональні виставки

-Персональна виставка  «On the street», Перемишль, 2017

-Персональна виставка  «On the street», Gliwice, 2018

-Персональна виставка  «Люди. Емоції. Життя», Gliwice, Польша, 2018

-Персональна виставка «Тільки у Львові», Szczecin, Польша, 2019

-Персональна виставка «Театр на долоні», Львів, 2020

-Персональна виставка «Фотовернісаж» ,кафе  te amo Lviv, 2021

-Персональна виставка «Навчіться не говорити про очевидне», Трускавець, 2021

-Персональна виставка «Навчіться не говорити про очевидне», Коломия, 2021

-Персональна виставка «Навчіться не говорити про очевидне», Івано-Франківськ, 2022

-Персональна виставка «Більше ніж бачити», Львів, 2022

Udostępnij

Translate »
Nazwa użytkownika lub adres e-mail *
Hasło *
SoA symbol small transparent

Zapisz się na nasz newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami